Voortgezet onderwijs


Naar de schoolgids index


De kinderen van groep 7 krijgen op het einde van groep 7 een voorlopig advies voor het vervolgonderwijs. Dit advies wordt opgesteld door de leerkracht van groep 7 samen met de leerkrachten van groep 6 en het kwaliteitsteam. Naast de toetsgegevens worden ook persoonskenmerken meegenomen.

In november wordt er een informatieavond gehouden voor ouders en leerlingen, waarop de verschillende schooltypen worden besproken. Deze informatieavond voor verzorgd door  de leerkrachten van de groepen  8, van de Dobbelsteen, de Kroevert, de Horizon en het voortgezet onderwijs.

In januari krijgen de kinderen van groep 8 het definitieve advies van de leerkracht. Bij dit advies wordt de schoolloopbaan voor het voorlopig advies gelegd naast de ontwikkeling van het laatste schooljaar.

In het voorjaar houden de diverse scholen voor voortgezet onderwijs hun open dagen. Wij adviseren de kinderen altijd om hier met hun ouders naar toe te gaan.

In maart dient u vervolgens uw kind zelf aan te melden op een school voor voortgezet onderwijs. Sinds het schooljaar 2014-2015 wordt er gewerkt met een systeem (LDOS), waarmee de leerling gegevens digitaal worden doorgestuurd naar de school voor voortgezet onderwijs. In januari tijdens de adviesgesprekken wordt dit dossier samen met ouders  doorgenomen. Voor 1 maart moeten alle adviezen definitief gemaakt worden in LDOS.

Met de scholen voor voortgezet onderwijs bestaat een goed contact. Regelmatig worden wij schriftelijk op de hoogte gehouden van de resultaten van de kinderen. Het eerste rapport wordt ook altijd met de mentor van de brugklassers besproken.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids