Voortgezet onderwijs


Naar de schoolgids index


Vaak beginnen de kinderen in groep 7 al interesse te tonen voor het vervolgonderwijs. Voor de ouders en de leerlingen van groep 8 organiseert de school in november een informatieavond, die verzorgd wordt door het voortgezet onderwijs en de leerkrachten van groep 8.

Tijdens het eerste persoonlijk gesprek in groep 8 krijgt u van de groepsleerkracht een advies over de keuzemogelijkheden voor uw kind. Dit advies is gebaseerd op de vorderingen en resultaten die het kind gedurende de laatste jaren behaald heeft.

Verder spelen natuurlijk werkhouding en interesse van het kind een heel voorname rol bij de advisering. Voor 1 maart vindt het gesprek plaats, waarin het definitieve advies gegeven wordt. Dat definitieve advies wordt overlegd met leerkrachten van voorgaande jaren en de intern begeleider.

In het voorjaar houden de diverse scholen voor voortgezet onderwijs hun open dagen. Wij adviseren de kinderen altijd om hier met hun ouders naar toe te gaan.

In maart dient u vervolgens uw kind zelf aan te melden op een school voor voortgezet onderwijs. Sinds het schooljaar 2014-2015 wordt er gewerkt met een systeem (LDOS), waarmee de leerling gegevens digitaal worden doorgestuurd naar de school voor voortgezet onderwijs. In de loop van januari/februari krijgen ouders dit dossier ter inzage mee naar huis, om door te lezen en eventueel aanvullingen te doen.

Met de scholen voor voortgezet onderwijs bestaat een goed contact. Regelmatig worden wij schriftelijk op de hoogte gehouden van de resultaten van de kinderen. Het eerste rapport wordt ook altijd met de mentor van de brugklassers besproken.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids