Tevredenheidonderzoek


Naar de schoolgids index


Om de 2 jaar wordt er onder de ouders, leerlingen en personeel een onderzoek gehouden. Alle ouders, leerlingen van groep 4 t/m 8 en personeel worden dan uitgenodigd om digitaal aan dit onderzoek deel te nemen. Dit tevredenheidsonderzoek is onderdeel van het WMK-po. Dit onderzoek wordt bestuursbreed op alle scholen van Dynamiek Scholengroep in dezelfde tijd uitgezet met dezelfde vragen.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids