Protocol tegen pesten


Naar de schoolgids index


“De Horizon” werkt met een protocol tegen pesten. Wij noemen dat het respectprotocol. Dit beoogt via samenwerking het probleem van het pestgedrag bij kinderen aan te pakken en daarmee het geluk, het welzijn en de toekomstverwachting van kinderen daadwerkelijk te verbeteren.

In het plan van aanpak worden achtereenvolgens beschreven:
  • Welke preventieve maatregelen de school neemt;
  • Op welke wijze de signalering plaatsvindt;
  • Welke vervolgstappen er ondernomen worden in geval van pesten.

Formulier Incidentenregistatie


Download deze pagina Download de gehele schoolgids