Externe zorg


Naar de schoolgids index


Dynamiek Scholengroep zal niet meewerken aan het geven van additionele hulp tijdens de schooltijden, in of buiten school, als dit betaald wordt door de ouders zonder dat hiervoor een advies van  het Ondersteuningsloket, een medische indicatie (logopedie, fysiotherapie) of een toekenning van een Persoonlijk Gebonden Budget als grondslag aanwezig is.

Toelichting:

Dynamiek Scholengroep hecht er grote waarde aan dat de autonomie van de scholen zoveel mogelijk blijft bestaan en het onderwijskundig beleid op schoolniveau wordt bepaald.

Desondanks wordt deze stelling aangenomen op grond van de volgende uitgangspunten:

  • De overheid is verantwoordelijk voor de bekostiging van kwalitatief goed onderwijs, toegankelijk voor iedereen. De kwaliteit van het onderwijs mag niet afhankelijk zijn van eigen bijdragen van de ouders, er mag geen rechtsongelijkheid ontstaan.
  • De school is verantwoordelijk voor alle activiteiten die er tijdens de schooltijden met de leerlingen worden ondernomen.     

Download deze pagina Download de gehele schoolgids