De speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften


Naar de schoolgids index


Indien een kind specifieke hulpvragen heeft, dan wordt, in overleg met de leerkracht, kwaliteitsteam en ouders, gekeken hoe we de leerling het beste kunnen ondersteunen. De leerkracht neemt het initiatief naar de ouders toe. Blijkt na gezamenlijke inspanning dat er meer nodig is om de leerling aan te zetten tot ontwikkeling dan kan er expertise van buitenaf worden ingeschakeld.  Vaak zal voorgesteld worden om de gezinscoach erbij te betrekken, zeker in het geval het wenselijk is dat er breed naar de leerling gekeken wordt. Dit gebeurt altijd in samenspraak met de ouders. 

Om zoveel mogelijk extra hulp in de klas te realiseren wordt er veel aandacht geschonken aan gedifferentieerde instructie- en verwerkingsvormen, waardoor de leerkracht ruimte krijgt om individuele leerlingen extra te helpen.

Indien blijkt dat in de klas te weinig kan worden tegemoet gekomen aan de onderwijsbehoefte van de leerling, kan worden besloten tot het inschakelen van het ondersteuningsloket.  Hier wordt samen met deskundigen gekeken of de school de juiste plek is voor de leerling, en of welke ondersteuning verder wenselijk is.


 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids