De speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften


Naar de schoolgids index


Indien een kind specifieke hulpvragen heeft dan wordt, in overleg met de intern begeleider, een stappenplan opgesteld. Voordat er daadwerkelijk stappen worden ondernomen wordt dit plan eerst met de ouders doorgesproken (de leerkracht neemt hiertoe het initiatief). Is er meer hulp nodig dan de school zelf kan bieden, dan wordt de leerling (na toestemming van de ouders) ingebracht in het Clusteroverleg IB, waar verdere stappen en inzet deskundigheid besproken worden. 

Om zoveel mogelijk extra hulp in de klas te realiseren wordt er veel aandacht geschonken aan gedifferentieerde instructie- en verwerkingsvormen, waardoor de leerkracht ruimte krijgt om individuele leerlingen extra te helpen.

Indien blijkt dat de zorg in de klas niet toereikend is kan worden besloten tot het inschakelen van extra hulp.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids