Algemeen

De ontwikkeling van het onderwijs in de school


Naar de schoolgids index


Het accent van het onderwijs ligt momenteel op het realiseren van onderwijs op maat; het omgaan met verschillen. Met het invoeren van de wet passend onderwijs wordt van scholen verwacht dat zoveel mogelijk kinderen op de eigen school passend onderwijs gaan krijgen.  

Omdat wij het belangrijk vinden dat kinderen elkaar leren waarderen, respecteren en op een open manier met elkaar omgaan, besteden wij ook veel aandacht aan gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Daar waar de onderwijsbehoefte de mogelijkheden van de school overstijgt kan nog altijd gebruik gemaakt worden van de school voor speciaal basisonderwijs, de Twister of een vorm van Speciaal Onderwijs.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids