Speciale activiteiten


Naar de schoolgids index


Buiten het lesrooster om organiseren we jaarlijks leerzame en/of ontspannende activiteiten. Omdat schoolreisjes, excursies, sportdagen e.d. moeten passen in de wensen en mogelijkheden van de school verwijzen wij ook naar de mededelingen, die u te zijner tijd hierover zult ontvangen.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids