Schooltijden


Naar de schoolgids index


Vanaf schooljaar 2017-2018 hebben we een continurooster. De schooltijden zijn:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30-14.30.
Woensdag: 8.30-12.15.
Groep 1 t/m 4 heeft op vrijdagmiddag vrij.

Download deze pagina Download de gehele schoolgids