Afmelden


Naar de schoolgids index


Ziekmelden

Wanneer uw kind ziek is of om een andere reden de school niet kan bezoeken, ontvangen wij graag bericht (telefonisch) voor aanvang (tussen 08.00 uur en 08.30 uur) van de school. De administratie zorgt ervoor dat de groepsleerkrachten worden geïnformeerd.

U kunt ook uw kind ziekmelden via deze  website.

Afwezigheid (buitengewoon verlof)

Wanneer afwezigheid om andere redenen naar uw oordeel noodzakelijk of dringend gewenst is, kan alleen de schoolleiding verlof geven. Hiervoor dient u een aanvraagformulier in te vullen.

Bij deze vragen wij u, uw gezinsvakantie zo te plannen, dat deze niet (geheel of gedeeltelijk) onder schooltijd valt. De praktijk van de laatste jaren dwingt ons dit verzoek aan u te richten. De schoolleiding is gebonden aan stringente bepalingen van de leerplichtwet.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids