Verzuim


Naar de schoolgids index


Bij ziekte of andere afwezigheid van uw kind dient dit vóór schooltijd,  telefonisch of via de website,  te worden doorgegeven.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids