Screening hoofdluis


Naar de schoolgids index


Na iedere vakantie wordt er door een team ouders gecontroleerd op hoofdluis.

Coördinatie: mw Mieke Trienekens (mail: or@bsdehorizon.nl).  Mocht u tussentijds hoofdluis constateren bij uw kind, dan dit graag melden bij de coördinator en leerkracht en uw kind.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids