Kerk en school


Naar de schoolgids index


Kinderen uit groep 4 die de ‘Eerste Heilige Communie’ of kinderen uit groep 8 die het ‘Heilig Vormsel’ willen ontvangen, krijgen in de loop van het schooljaar een schrijven van de werkgroep. De voorbereiding en uitvoering vinden na en tijdens schooltijd plaats. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de ouders, werkgroep en het kerkbestuur, de school heeft een ondersteunende functie.

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids