Enkele punten


Naar de schoolgids index


  • De leerlingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen spullen: (gymnastiek)-kleding, de tas, horloge, bril, fiets e.d.
  • Schooleigendommen zoals boeken, schriften en schrijfmateriaal mogen niet zoekraken of beschadigd worden en dienen netjes behandeld te worden. Mochten er materialen kapotgaan of beschadigd worden kan aan ouders gevraagd worden om de kosten voor de vervanging hiervan te dragen.
  • Papierafval, fruitresten e.d. mogen alleen gedeponeerd worden in de vuilnisbakken.
  • Kinderspelen die naar ons oordeel gevaar opleveren voor de veiligheid, worden door ons verboden.

Download deze pagina Download de gehele schoolgids