Rekenen


Naar de schoolgids index


De kinderen leren rekenen volgens de methode “Pluspunt”. Het gaat ons erom dat de kinderen inzicht krijgen in het rekensysteem, zich vaardigheden eigen maken voor het oplossen van rekenkundige problemen, een aantal wiskundige begrippen leren hanteren en probleemsituaties leren omzetten in schema’s en modellen. Op deze manier raken ze vertrouwd met een wiskundige aanpak van problemen.

In de groepen 1 en 2 ligt het accent op het ervaringsleren, er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de ontwikkeling en de spontane activiteiten van de kinderen. Hierdoor kunnen op allerlei momenten van een dag reken-wiskunde activiteiten aan de orde komen. Daarnaast is er een bewust aanbod uit de methode ontluikende gecijferdheid en wordt gewerkt met de methode ‘Met sprongen vooruit’.

In de groepen 3 tot en met 8 wordt methodegebonden gewerkt. Er wordt ongeveer 1 uur per dag aan het vak rekenen-wiskunde besteed. Afhankelijk van de prestaties van het kind zullen extra instructie, verdiepings- of herhalingsopdrachten worden aangeboden.

Kinderen werken binnen het reken onderwijs met Snappet middels IPads en Chromebooks.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids