Nederlandse taal


Naar de schoolgids index


Als de kinderen met 4 jaar op school komen, beschikken zij al over de taalvaardigheden spreken en luisteren en hebben zij al een zekere woordenschat. In deze fase zijn er grote verschillen in de taalvaardigheid. De eigen taal van het kind is het uitgangspunt voor het verdere taalonderwijs. Thema’s en onderwerpen die bij de kinderen leven, vormen de basis voor taalactiviteiten. Het taalonderwijs is onderdeel van het dagprogramma, het komt steeds terug bij de verschillende activiteiten. Het luisteren naar en praten met elkaar staan centraal.

De methode “Taal in Beeld” is sinds 1 augustus 2013 de taalmethode die we gebruiken op de Horizon.
Woordenschat is een belangrijk onderdeel van het taalonderwijs omdat het een basis vormt voor het goed kunnen begrijpen van taal.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids