Lezen


Naar de schoolgids index


Op ‘De Horizon’ wordt, volgens de methode “Veilig leren lezen”, in groep 3 structureel met lezen begonnen. Wij streven ernaar om het leren lezen aan te bieden op het moment dat het kind eraan toe is. Kinderen in groep 1 en 2 die met lezen willen beginnen, kunnen aan de slag in de lees-taalhoek. Verder wordt er gewerkt met ‘Schatkist’, een voorbereidend programma voor lezen en taal en de bij de methodes behorende computerprogramma’s.

Drie keer per week wordt schoolbreed het eerste half uur 30 minuten technisch gelezen volgens de methode ‘Lekker Lezen’, waarbij de kinderen worden ingedeeld in groepjes op hun technische leesvaardigheid.
“Nieuwsbegrip” en “Nieuwsbegrip XL” zijn de methodieken die gebruikt worden voor begrijpend lezen in groep 4 t/m 8.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids