De werkwijze in groep 1 en 2


Naar de schoolgids index


In de onderbouw (groepen 1-2) wordt volgens thematisch onderwijs ontwikkelingsgericht gewerkt. Dit wil zeggen dat op systematische wijze op zoek wordt gegaan naar het ontwikkelingsperspectief van de brede ontwikkeling. Het betekent ook dat de leerkracht betekenisvolle, doelgerichte activiteiten ontwerpt. Het ontwikkelingsperspectief van de individuele kinderen is hierbij de leidraad voor de planning van de activiteiten.

De verschillen binnen deze leeftijdsgroep zijn vaak erg groot. Dit vraagt een meer individuele benadering en zorg want elk kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Het vraagt dan ook van de leerkracht om, het handelen van het kind, te kunnen observeren en te volgen.

Welbevinden en betrokkenheid zijn proceskenmerken die aangeven dat kinderen zich ontwikkelen en dat er leerprocessen plaatsvinden. In de onderbouw neemt spel een belangrijke plaats in. Kinderen leren al doende tijdens hun spel. Dit gaat niet vanzelf, de leerkracht moet hier een stimulerende en sturende rol in spelen. In het spel van het kind wordt van alles zichtbaar: zijn mogelijkheden en zijn interesses.

De hieronder vermelde basiskenmerken zijn permanente voorwaarden voor ontwikkeling en leren:
  • vrij zijn van emotionele belemmeringen
  • zelfvertrouwen
  • nieuwsgierigheid

Ons beredeneerd aanbod raakt in elk thema steeds alle drie de basiskenmerken, er wordt specifieke aandacht besteed aan geselecteerde doelen zonder uit het oog te verliezen dat de doelen onderling nauw samenhangen en elkaar beïnvloeden. Door een goede registratie, observatie en evaluatie zorgen we ervoor dat alle doelen aan bod komen, gericht op de behoeftes en ontwikkeling van het kind.

Vanuit de basiskenmerken richten we ons op de volgende brede ontwikkelingsdoelen:
  • actieve betrokkenheid en initiatief nemen;
  • uiten en vormgeven met betrekking tot zelfsturing en reflectie;
  • samen werken en communiceren;
  • competentie en zelfstandigheid;
  • redeneren, samenhang zien en voorstellingsvermogen;
  • taal, verbaal en non verbaal, redzaamheid en betekenisvol verkennen van de wereld is in alle brede doelen verweven middels de thematische aanpak en de activiteiten.

Download deze pagina Download de gehele schoolgids