De vier vormingsgebieden


Naar de schoolgids index


In de Wet op het Basisonderwijs staan alle vormingsgebieden (de vakken) omschreven, die elke school verplicht is te geven. Hoe en wèlke leerstof wordt aangeboden bepaalt de school zelf. In het schoolplan staat dit onderwerp uitvoerig beschreven.

In grote lijnen onderscheiden we vier vormingsgebieden.

Cursorische vakken:

Wereldverkenning:

Expressie activiteiten:

Lichamelijke opvoeding:

Nederlandse taal:

Lezen

Schrijven
Begrijpend lezen
Woordenschat                                 

Rekenen

Engels

Aardrijkskunde

Geschiedenis

Natuur

Techniek

Maatschappelijke

verhoudingen

Geestelijke stromingen

Cultuur

Tekenen

Muziek

Handvaardigheid

Taalexpressie

Beweging en spel

Gymnastiek

Al onze methodes voldoen aan de eisen zoals deze door de overheid zijn gesteld.
De verdeling van tijd over de verschillende vak- en vormingsgebieden zijn vastgelegd.
Op de volgende pagina’s volgt een summiere beschrijving van de diverse vormingsgebieden.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids