Informatierecht

en Informatieplicht


Naar de schoolgids index


Beide ouders hebben recht op dezelfde informatie over hun kind. Dat recht blijft na ook echtscheiding bestaan. Dit geldt verder ook als de ouder geen ouderlijk gezag heeft. Scholen mogen pas afwijken van de informatieplicht wanneer er een rechterlijke beschikking ligt. Van de school mogen ouders verwachten dat zij zich neutraal opstelt en beide ouders in gelijke mate van informatie voorziet. Oudergesprekken worden zoveel mogelijk met beide ouders gevoerd.

Wij verzoeken, indien nodig, aan eventuele niet verzorgende ouders om zo snel mogelijk contact met de school op te nemen om afspraken te maken over de informatievoorziening.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids