Schoolbegeleidingsdienst


Naar de schoolgids index


Bij onze schoolontwikkeling kunnen we een beroep doen op onderwijsbegeleidingsdiensten. Om de continuïteit te waarborgen hebben wij voor de ondersteuning van onze leerlingenzorg een contract met het BCO te Venlo (BegeleidingsCentrum voor Onderwijs en Opvoeding). Zij worden ook ingeschakeld als er op school leerlingen zijn met leer- en/of gedragsproblemen. Als uit onderzoek blijkt dat onze school of de reguliere werkwijze niet de meeste geschikte plek is voor een leerling dan wordt met ouders samen gekeken naar alternatieve mogelijkheden.

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids