Onderwijs aan het zieke kind


Naar de schoolgids index


Als blijkt dat uw kind door ziekte meerdere dagen niet naar school kan komen dan is het van belang dat u dit aan de groepsleraar kenbaar maakt. Deze kan dan samen met u bekijken wat de mogelijkheden zijn om het onderwijs aan uw kind voort te zetten.

Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de deskundigheid van een consulent voor zieke leerlingen van het BCO.

Het is niet alleen onze wettelijke plicht om voor elke leerling, ook als hij ziek is, te zorgen voor goed onderwijs. Wij vinden het minstens zo belangrijk dat uw kind in die situatie goed contact heeft met de klasgenoten en leraar (zie ook www.ziezon.nl).


Download deze pagina Download de gehele schoolgids