Inspectie


Naar de schoolgids index


De Inspectie van het onderwijs beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs, dit is geregeld in de Wet op het onderwijstoezicht. Jaarlijks stelt de inspectie voor elk bestuur een toezichtsarrangement op, waarin staat op welke manier het toezicht voor de diverse scholen wordt uitgevoerd. Alle scholen worden minimaal eens per vier jaar bezocht.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids