BSO


Naar de schoolgids index


Per 1 augustus 2007 hebben scholen de wettelijke verplichting voor het organiseren van een voorziening voor buitenschoolse opvang. BSO (dit betreft het opvangen van kinderen voor en na schooltijd en in de schoolvakantie).

          "Wij hebben de buitenschoolse opvang uitbesteed aan een erkende kinderopvangorganisatie: ’t Nest"

Dagarrangementen

Met een dagarrangement bedoelen we een doorlopend - en goed op elkaar aansluitend aanbod van onderwijs, opvang, welzijn en het aanbod van activiteiten tussen 7.30 u ’s ochtends en 18.30 u ’s avonds. Doel van deze dagarrangementen is om de voor-, tussen en naschoolse opvang beter op elkaar te laten aansluiten. Ook wil men bereiken dat met name werkende ouders met kinderen ondersteuning wordt geboden bij het combineren van zorg en werk.

Een dagarrangement gaat verder dan de verplichting die basisscholen vanaf 1/8/2007 hebben om voor, tussen en na school opvang aan te bieden. Binnen een dagarrangement sluiten voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang in tijden en kwaliteit naadloos aan op schooltijden. Ook is er een aanbod van aanvullende vrijetijdsactiviteiten waaruit kinderen kunnen kiezen. De activiteiten die in de tijd na school plaatsvinden kunnen afhankelijk van de afspraken vallen onder de verantwoordelijkheid van Dynamiek scholengroep (naschoolse activiteiten), de kinderopvang (BSO) of bijvoorbeeld sport- of cultuurinstellingen. Sport- en cultuuractiviteiten kunnen geïntegreerd worden in het aanbod van de buitenschoolse opvang. De verantwoordelijkheid ligt dan bij de kinderopvangorganisatie. Momenteel worden er regelmatig naschoolse activiteiten aangeboden en proberen we sluitende dagarrangementen te realiseren.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids