Bibliotheek


Naar de schoolgids index


Laat uw kind thuis lezen: het verrijkt de fantasie en verruimt hun oriëntatie op de wereld en het leven en het komt bovendien het leesonderwijs ten goede.

Op de Horizon is een schoolbibliotheek. Deze wordt ondersteund door vrijwilligers en door een leesconsulent van BiblioNu. Kinderen mogen boeken lenen uit de schoolbibliotheek om te lezen op school, maar ook voor thuis. Op school is een leescoördinator.
Daarnaast zijn er allerlei activiteiten mogelijk in de vorm van projecten die BiblioNu levert.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids