Andere diensten


Naar de schoolgids index


Als ouders vragen hebben over de opvoeding van hun kind, of als er problemen zijn met een kind van vooral sociaal-emotionele aard kan gebruik gemaakt worden van de gezinscoach. De gezinscoach is afkomstig van Synthese, MEE of Bureau Jeugdzorg en heeft korte lijnen met de andere organisaties. Bij ons op school is Frank Janssen (BJZ) de gezinscoach.

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids