Gezinscoach


Naar de schoolgids index


Als ouders vragen hebben over de opvoeding van hun kind of als er problemen zijn met een kind die verder gaan dan de leerproblemen, wordt de gezinscoach vaker uitgenodigd mee te denken over een passend vervolgtraject voor de leerling.  De gezinscoach werkt vanuit de gemeente. Hij of zij kan een beschikking afgeven waarmee ouders bij die verschillende instanties terecht kunnen.  

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids