Leerlingen in de zorg


Naar de schoolgids index


We maken onderscheid in verschillende niveaus van zorg.
- Zorgniveau 1 is de zorg van de leerkracht in de klas.
- Zorgniveau 2 is de zorg van de leerkracht in de klas samen met de Interne begeleider.
- Zorgniveau 3 is de zorg uitgebreid met ondersteuning van externe  instanties, meedenken.
- Zorgniveau 4 is de zorg in het SBO en SO(of met begeleiding van).

 

Als de school vragen heeft over een leerling die het zorgniveau 2 overstijgen, wordt de leerling met toestemming van de ouders ingebracht in het clusteroverleg van Ib-ers cluster blauw. (De IB-ers van Sevenum-Kronenberg-America-Griendtsveen-Hegelsom-Meterik-Horst). Hier wordt zorg op maat afgesproken. Organisaties en disciplines die gevraagd kunnen worden:

- BCO, begeleidingscentrum voor onderwijs en opvoeding;
- ambulante begeleiding vanuit specialisten gedrag, motoriek, gezondheid,
- gezinscoach;
- ondersteuningsloket als de vragen groter zijn.

 

In overleg kan aan ouders gevraagd worden om verder onderzoek te laten doen bij organisaties die gespecialiseerd zijn op onderdelen, zoals

- Mutsaersstichting, meervoudige problematiek;
- dyslexieonderzoek en begeleiding;
- ergo-Fysiotherapie;
- PMT: psychomotorische ondersteuning;

- Virenze, Buro van Roosmalen.

Op de Horizon is het prima gelukt om de meeste kinderen te ondersteunen in niveau 1 en 2. Het werken met groepsplannen, het goed analyseren wat de kinderen nodig hebben, het geven van de goede instructie heeft ertoe geleid dat er minder kinderen opgenomen zijn in zorgniveau 3.

 

Schooljaar 2016-2017

 

Grp.
Niveau 3
(aantal kinderen)
Niveau 4
(aantal kinderen)
1

 

 

2

 

 

3
2
1
4
1

 

5
3
6
1

 

7
2

 

8
2
1

 

Een aantal van deze kinderen krijgt extra ondersteuning vanuit het ondersteuningsteam van cluster west(Dynamiek) binnen Passend onderwijs; andere kinderen krijgen ondersteuning van externe instanties.

Er zijn meer kinderen die we extra hulp bieden. Dat gebeurt binnen de zorgniveaus 1 en 2. Deze extra hulp wordt geboden door vrijwilligers en leerkrachten
 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids