Leerlingen in de zorg


Naar de schoolgids index


We maken onderscheid in verschillende niveaus van zorg.
- Zorgniveau 1 is de zorg van de leerkracht in de klas.
- Zorgniveau 2 is de zorg van de leerkracht in de klas samen met de Interne begeleider.
- Zorgniveau 3 is de zorg uitgebreid met ondersteuning van externe  instanties, meedenken en uitvoeren
- Zorgniveau 4 is de zorg in het SBO en SO(of met begeleiding van).

 

Als de school vragen heeft over een leerling die het zorgniveau 2 overstijgen, wordt samen met de ouders nagegaan welke instantie ingeschakeld kan worden om mee te denken en om ondersteuning te bieden. Vaak zal de gezinscoach hierbij uitgenodigd worden. We gaan altijd uit van de onderwijsbehoeftes van de kinderen. Wat hebben kinderen nodig, wat kan school zelf bieden en waar hebben we extra ondersteuning of expertise van buitenaf nodig.   Organisaties en disciplines die gevraagd kunnen worden:

- BCO, begeleidingscentrum voor onderwijs en opvoeding;
- ambulante begeleiding vanuit specialisten gedrag, motoriek, gezondheid,
- gezinscoach;
- ondersteuningsloket als de vragen groter zijn.

 

In overleg kan aan ouders gevraagd worden om verder onderzoek te laten doen bij organisaties die gespecialiseerd zijn op onderdelen, zoals

- Mutsaersstichting, meervoudige problematiek;
- dyslexieonderzoek en begeleiding;
- ergo-Fysiotherapie;
- PMT: psychomotorische ondersteuning;

etc.

Op de Horizon is het prima gelukt om de meeste kinderen te ondersteunen in niveau 1 en 2. Vanaf schooljaar 2017-2018 wordt gewerkt met groepsvolgkaarten. Met behulp van dit instrument wordt de groep in kaart gebracht; de onderwijsbehoeftes van kinderen en van de hele groep beschreven, de gewenste opbrengsten geformuleerd, de doelen beschreven. In de loop van het jaar is deze kaart de leidraad voor vervolgacties, evaluaties, Deze manier van werken leidt ertoe dat we de leerlingen steeds beter op maat kunnen bedienen.

 

Schooljaar 2019-2020

 

Grp.
Niveau 3
(aantal kinderen)
Niveau 4
(aantal kinderen)
1

 

 

2

 

 

3
   
4
 

 

5
 
6  
 

 

7
 

 

8
 
 

 

Een aantal van deze kinderen krijgt extra ondersteuning vanuit het ondersteuningsteam van cluster west(Dynamiek) binnen Passend onderwijs; andere kinderen krijgen ondersteuning van externe instanties. Denk hierbij aan dyslexie behandeling, kindercoachgesprekken; PMT

Er zijn meer kinderen die we extra hulp bieden. Dat gebeurt binnen de zorgniveaus 1 en 2. Deze extra hulp wordt geboden door vrijwilligers en leerkrachten
 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids