Eindtoets


Naar de schoolgids index


“De Horizon” vindt het belangrijk dat er uit de kinderen wordt gehaald wat erin zit. Wij willen graag de resultaten van onze inspanningen en die van de kinderen op gezette tijden meten.

Gedurende de schoolloopbaan gebruiken wij hiertoe testen en toetsen, deels gebonden aan de door ons gebruikte methodes, deels ongebonden. Als “ongebonden” toetsen hanteren wij de landelijke toetsen van Cito, die wij ook als leerlingvolgsysteem hanteren.

In groep 8 wordt de landelijke eindtoets afgenomen. Deze landelijke eindtoets is ter vervanging van de Cito-eindtoets. Het ministerie heeft besloten om vanaf 2015 een landelijke eindtoets verplicht te stellen die later in het schooljaar wordt afgenomen.

Resultaten van Cito Eindtoets Basisonderwijs (rapport schoolgroep)

Hieronder staan de scores van onze school van de afgelopen drie jaar. De schaal loopt van 500 tot 550. De landelijke score geeft het gemiddelde van alle deelnemende scholen aan.

In 2018 is voor het eerst de Route 8 eindtoets afgenomen

Schooljaar:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Gemiddelde score van de Horizon:

535.3

542.9

539.2

540.7

216,8

213

Landelijk gemiddelde van onze schoolgroep

536.9

536.9

537.1

537.2

206

 

In 2020 heeft er landelijk i.v.m Corona geen route 8 eindtoets plaats gevonden.

De score van onze school wordt vergeleken met de gemiddelde score van de schoolgroep waartoe onze school behoort. De schoolgroep wordt bepaald aan de hand van het percentage leerlingen dat een hoger leerlinggewicht heeft dan 0. Dat leerlinggewicht wordt bepaald door het opleidingsniveau van de ouders.

Vanaf schooljaar 2017-2018 zal er binnen Dynamiek Scholengroep een andere eindtoets afgenomen worden: Route 8.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids