Bijlagen


Naar de schoolgids index


Bijlagen zijn op te vragen bij de directie.

Bijlagen:

1 Omgaan met kinderen met lees- en spellingsproblemen

2 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

3 Centrum voor jeugd en gezin Horst aan de Maas

4 Respectprotocol tegen pesten

5 Verdeling van tijd over de leer- en vormingsgebieden

6 Lijst met afkortingen


Download deze pagina Download de gehele schoolgids