Waar de school voor staat


Naar de schoolgids index


Onze school staat open voor alle leerlingen (alle religies) die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers (tenzij het schoolondersteuningsprofiel verheldert dat wij een kind de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen bieden). Wij werken op een gestructureerde manier aan de ontwikkeling van ieder kind. De kinderen ervaren hierbij een gevoel van veiligheid waardoor er ruimte is om onderzoekend uitdagingen aan te gaan. Zelfstandigheid, zelfsturing en samenwerken zijn vaardigheden die hierbij belangrijk zijn

Slogan en kernwaarden

De kernwaarden van Dynamiek zijn: passie, respect en verantwoordelijkheid. Vanuit deze kernwaarden werken wij ook op onze school. Wij hebben deze kernwaarden geconcretiseerd in een voor ons geldende visie.

Onze  slogan is: De Horizon, ’n goede basis

Onze kernwaarden zijn: Plezier + Ontwikkeling = Resultaat

De Horizon is een basisschool die onderwijs vormgeeft vanuit de overtuiging dat kinderen de intrinsieke motivatie hebben om zich te ontwikkelen en hieraan plezier beleven. Daarnaast is de Horizon een ontmoetingsplaats waar kinderen kennis, vaardigheden en attituden ontwikkelen die zij nodig hebben op hun weg naar volwassenheid.

Twee belangrijke kernwaarden die voor de Horizon in dit proces de basis vormen zijn: ontwikkeling en plezier.

Visie 
Deze omschrijving is vormgegeven door middel van en rondom een horizon.
In de zonnestralen beschrijven we de resultaten die we willen behalen.

De zon staat voor een krachtige onderwijspraktijk waarin de kernwaarden ontwikkeling en plezier de peilers vormen en kenmerkend zijn voor het onderwijs op de Horizon.

Ontwikkeling 

Ontwikkeling is een natuurlijk proces waardoor een mens andere of meerdere gedragsmogelijkheden verwerft. Ontwikkeling is het vergroten van kennis, bekwaamheden of vaardigheden om een positieve bijdrage aan de maatschappij te kunnen leveren.

Plezier 
Plezier is een essentiële levensbehoefte en – kracht van ieder mens. Plezier trekt aan, verbindt, geeft energie en betekenis aan wat we doen, met en voor elkaar.

De invloed cq kracht van plezier is (een) bewustzijn. Met plezier geef je kleur en betekenis aan het leven en aan het onderwijs. Plezier maakt mensen bewust van hun eigen invloed en kracht. Je kunt pas plezier hebben als je je veilig voelt. Als de leeromgeving veilig is kun je pas echt goed ontwikkelen.

Om deze kernwaarden plezier en ontwikkeling mogelijk te maken hebben we een ontwikkelend team nodig. Een team met medewerkers die er iedere dag voor zorgen dat niet alleen de kinderen optimaal kunnen ontwikkelen maar dat zelf ook doen. Die goed kijken naar de onderwijsbehoeften van de leerlingen en de onderwijsomgeving zo vormgeven dat hieraan tegemoet gekomen kan worden.

Ons handelen maken we zichtbaar in bovenstaande afbeelding


Download deze pagina Download de gehele schoolgids