Ouderbijdrage


Naar de schoolgids index


Om activiteiten, die buiten het gewone onderwijsbudget vallen, te kunnen bekostigen, wordt aan alle ouders op basis van vrijwilligheid een bijdrage gevraagd. De ouderbijdrage wordt door de ouderraad vastgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Momenteel bedraagt de hoogte van de ouderbijdrage € 25.00 per kind.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids