Medezeggenschapsraad


Naar de schoolgids index


De medezeggenschapsraad (MR) is in zekere zin de ondernemingsraad van de school. Ouders en personeel zijn in de MR vertegenwoordigd. Het advies- of instemmingsrecht wordt geregeld in de Wet medezeggenschap op scholen (2006).

Door middel van dit advies- en instemmingsrecht kan de MR dus haar invloed uitoefenen op het door de school en het schoolbestuur voorgestelde beleid.

De MR vergadert 6 keer per jaar en de vergaderingen zijn openbaar. De data worden vermeld in de maandelijkse nieuwsbrief en op de site. Het verslag van de vergaderingen kunt u vinden in een klapper in de hal en worden op ISY geplaatst.

De MR bestaat uit 2 leraren (gekozen uit en door het team) en 2 ouders (gekozen uit en door de ouders). De directeur van de school woont als adviseur de vergaderingen bij en tevens vertegenwoordigt zij het schoolbestuur.

Emailadres: mr@bsdehorizon.nl


Download deze pagina Download de gehele schoolgids