Het team


Naar de schoolgids index


Op de ‘De Horizon’ werken ongeveer 20 personen (leerkrachten en onderwijsondersteunend) waarvan 16 parttime. Enkele leerkrachten (52 jaar of ouder) maken gebruik van de duurzame inzetbaarheidsregeling waardoor ze een halve of een hele dag per week minder werken. Duurzame inzetbaarheid betekent zoveel als gezond aan het werk blijven vanaf de start van de loopbaan tot aan de AOW-leeftijd.

De volgende functies/taken worden op ‘De Horizon’ vervuld:

 • De directie, bestaande uit de directeur en een teamleider. De directie is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding, de aansturing van de organisatie en de dagelijkse coördinatie.
 • 1 kwaliteitsteamlid voert gedelegeerde managementtaken uit en is tevens samen met de directeur aanspreekpunt binnen de school.
 • 1 kwaliteitsteam lid leerling begeleiding, verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en inhoudelijke ontwikkeling van de school.
 • 12 Groepsleerkrachten, die de verantwoordelijkheid voor de kinderen uit hun groep dragen.

Enkele van deze 12 leerkrachten hebben een extra taak: Reken coördinator (Sarah Coopmans), Begrijpend lezencoördinator (Daisy Lucassen), BHV-coördinator (Tiny Goumans), Leescoördinator (Annelies Muijsenberg)

 • 1 Conciërge, belast met het dagelijks onderhoud van het gebouw en die verder  allerlei hand- en spandiensten verricht.
 • 1 Administratief medewerkster.
 • 2 Leden van het cleanteam.
 • 4 Vrijwilligers die structureel een bijdrage leveren aan het onderwijsproces.
 • Verder bezoeken elk jaar stagiaires van diverse lerarenopleidingen en van beroepsopleidingen (administratie, spw, ict, sport) onze school.

 

directeur

mevr. Judith Geurts

judith.geurts@dynamiek.nu

077 4678145
                                  
kwaliteitsteam                          kwaliteitsteam
teamleider / I-coach                      leerlingen begeleiding
mevr. Marieke Verstegen                  mevr. Loes Custers

m.verstegen@dynamiek.nu                                 l.custers@dynamiek.nu

                                                                                                   


 


 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids