Het team


Naar de schoolgids index


Op de ‘De Horizon’ werken ongeveer 20 personen (leerkrachten en onderwijsondersteunend) waarvan 16 parttime. Enkele leerkrachten (52 jaar of ouder) maken gebruik van de duurzame inzetbaarheidsregeling waardoor ze een halve of een hele dag per week minder werken. Duurzame inzetbaarheid betekent zoveel als gezond aan het werk blijven vanaf de start van de loopbaan tot aan de AOW-leeftijd.

De volgende functies/taken worden op ‘De Horizon’ vervuld:

 • De directie, bestaande uit de directeur en een teamleider. De directie is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding, de aansturing van de organisatie en de dagelijkse coördinatie.
 • Teamleider, de teamleider voert gedelegeerde managementtaken uit en is tevens samen met de directeur aanspreekpunt binnen de school
 • 3 Bouwcoördinatoren, die tevens groepsleerkracht zijn. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen hun bouw.
 • 1 Interne begeleider, verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en inhoudelijke ontwikkeling van de school.
 • 12 Groepsleerkrachten, die de verantwoordelijkheid voor de kinderen uit hun groep dragen.

Enkele van deze 12 leerkrachten hebben een extra taak: Reken coördinator (Sarah Coopmans), Begrijpend lezencoördinator (Nicole Luth), BHV-coördinator (Anny Brueren), Leescoördinator (Jos vd Borne, Wilma Schelbergen en Leonie Snijders)

 • 1 Conciërge, belast met het dagelijks onderhoud van het gebouw en die verder  allerlei hand- en spandiensten verricht.
 • 1 Administratief medewerkster.
 • 2 Leden van het cleanteam.
 • 4 Vrijwilligers die structureel een bijdrage leveren aan het onderwijsproces.
 • Verder bezoeken elk jaar stagiaires van diverse lerarenopleidingen en van beroepsopleidingen (administratie, spw, ict, sport) onze school.

 

 •  
 •  
 • schooljaar 2017-2018:

 

 

 

 

directeur

 

mevr. Nicolette Seuren                     
n.seuren@bsdehorizon.nl
077 4678145
                                  
Intern begeleider / teamleider                coördinator bovenbouw
mevr. Loes Custers-Peeters                  mevr. Daisy Lucassen-Steegh

l.custers@bsdehorizon.nl                                                                                                     d.lucassen@bsdehorizon.nl

Coördinator middenbouw                   coördinator onderbouw
mevr. Nicole Luth-Lankes                    mevr. Sarah Coopmans

n.luth@bsdehorizon.nl                                                                                                              s.coopmans@bsdehorizon.nl


 

vanaf volgend schooljaar zal het kwaliteitsteam de aansturing van het onderwijs verzorgen.


 


 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids