Groepsindeling


Naar de schoolgids index


 

De groepen worden zo veel mogelijk ingedeeld op basis van sociale en didactische aspecten. Daarbij kijken we naar onderwijsbehoeften op didactisch en sociaal emotioneel gebied, naar aantal jongens en meisjes, naar vriendjes / vriendinnetjes en naar broertjes/zusjes. We maken de groepsindelingen altijd zeer zorgvuldig waarbij ook de het kwaliteitsteam betrokken is. Na vaststellen van de verdeling maken we geen wijzigingen meer tenzij er een zwaarwegend argument is. Dat wordt beoordeeld door de directeur.

Groepen kunnen gedurende de schoolloopbaan wisselen van samenstelling.
Waarom doen we dit?

  • Kinderen leren omgaan met meerdere kinderen.
  • Voorkoming van blokvorming (buitensluiten van kinderen).
  • Kinderen die in een bepaalde groep niet zo lekker in hun vel zitten, krijgen een kans op een nieuwe start (pesten en accepteren).
  • Het voorkomen van stigmatisering bv. een “vervelende” groep of “moeilijke” groep.

De Horizon DSC_2240


Download deze pagina Download de gehele schoolgids