Algemene informatie


Naar de schoolgids index


“De Horizon” is een van oorsprong katholieke basisschool met een open karakter. Wij willen eraan bijdragen dat kinderen respect hebben voor elkaar, voor elkaars godsdienst of levensbeschouwing. Wij stellen ons actief open voor alle leerlingen. Wij leveren kwaliteit voor een zo breed mogelijke leerling populatie.

In 1954 is onze school gebouwd en kreeg als naam “St.Jozefschool” mee. Van oorsprong was het een jongensschool. Als gevolg van de wet op de integratie basisonderwijs gingen wij samen met de nabijgelegen kleuterschool “Hummeloord”. Vanaf die tijd heet onze school basisschool “De Horizon”, een naam die door een van onze leerlingen is bedacht.

Het gebouw is in 1988, 2002 en 2009 grondig gerenoveerd. In 2005 is het deel gaan uitmaken van ’n multifunctioneel centrum. Er zijn nu vijftien permanente leslokalen.

Momenteel bezoeken ongeveer 150 leerlingen de school en zijn er 20 medewerkers.

Onze kinderen komen voornamelijk uit de wijken in de nabijheid van de school. Naast de Horizon zijn er in Sevenum nog twee basisscholen: katholieke basisschool ‘De Dobbelsteen’ en openbare school ‘De Krullevaar’. Hierdoor hebben ouders een keuzemogelijkheid en aan ons de uitdaging om ons op een positieve manier te onderscheiden.

Samen met 19 andere scholen, maken wij deel uit van de Dynamiek Scholengroep.

Waar de school voor staat

Onze school staat open voor alle leerlingen (alle religies) die aangemeld worden door hun...

Lees meer

De organisatie van het onderwijs

De ‘Horizon’ heeft ongeveer 150 leerlingen. Deze leerlingen zijn verdeeld over...

Lees meer

Groepsindeling

  De groepen worden zo veel mogelijk ingedeeld op basis van sociale en didactische...

Lees meer

Het team

Op de ‘De Horizon’ werken ongeveer 20 personen (leerkrachten en...

Lees meer

Schoolbestuur

Basisschool De Horizon valt onder het bestuur van de stichting Dynamiek Scholengroep....

Lees meer

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is in zekere zin de ondernemingsraad van de school. Ouders en...

Lees meer

GMR

De GMR is een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan bestaande uit ouders en personeelsleden....

Lees meer

Ouderraad

De ‘Horizon’ wil een school zijn waar ouders gemakkelijk binnen stappen om over hun...

Lees meer

Ouderbijdrage

Om activiteiten, die buiten het gewone onderwijsbudget vallen, te kunnen bekostigen, wordt aan...

Lees meer

Stichting leergeld

De stichting stelt zich ten doel het bieden van hulp zowel financieel als materieel aan...

Lees meer

Klachtenregeling

Overal waar mensen werken kan iets fout lopen, dus ook op onze school. Veruit de meeste...

Lees meer

Ouderhulp werkgroepen

Op school is in nagenoeg alle groepen behoefte aan ondersteuning door ouders. Aan het begin van...

Lees meer

Sponsoring

Er is op bestuursniveau een beleid voor sponsoring. Doel van sponsoring is het...

Lees meer

Verzekering

Door het bestuur is voor alle kinderen een collectieve ongevallenverzekering afgesloten....

Lees meer

Download deze pagina Download de gehele schoolgids