Ons onderwijs

Basisschool de Horizon is een school waar ieder kind zichzelf mag zijn. We zien leren als een vanzelfsprekende en plezierige activiteit. Een school waar geleerd wordt in een uitdagende leeromgeving.

7 redenen om te kiezen voor de Horizon

  1. Een betrokken team van professionals
  2. Een veilige en prettige leeromgeving
  3. Aandacht voor ieder kind
  4. Aandacht voor 21 eeuwse vaardigheden
  5. Een sluitend onderwijsaanbod , aangepast op de behoeften
  6. Laagdrempelige school

Op onze school hebben we aandacht voor de verschillen van kinderen. Ons onderwijs richt zich uiteraard op rekenen, taal en lezen. Daarnaast hebben we aandacht voor competenties die minstens zo belangrijk zijn om te leren: het kunnen plannen, samenwerken, creativiteit, presenteren, reflecteren, ondernemen en verantwoordelijkheid nemen.