Missie / visie

Onze kernwaarden: Passie, Respect en Verantwoordelijkheid

Vanuit deze kernwaarden werken wij ook op onze school. Wij hebben deze kernwaarden geconcretiseerd in een voor ons geldende visie.

  • Onze slogan is: De Horizon, ’n goede basis
  • Onze kernwaarden zijn: Plezier + Ontwikkeling = Resultaat

De Horizon is een basisschool die onderwijs vormgeeft vanuit de overtuiging dat kinderen de intrinsieke motivatie hebben om zich te ontwikkelen en hieraan plezier beleven. Daarnaast is de Horizon een ontmoetingsplaats waar kinderen kennis, vaardigheden en attituden ontwikkelen die zij nodig hebben op hun weg naar volwassenheid.

Twee belangrijke kernwaarden die voor de Horizon in dit proces de basis vormen zijn: ontwikkeling en plezier.