Kwaliteit

Werken met kwaliteit

Werken met kwaliteit (WMK) is een webbased kwaliteitssysteem waarmee wij de kwaliteit van "De Horizon" in kaart brengen. Tevens is het een instrument om inzicht te krijgen in de sterke en in de te verbeteren punten van onze organisatie. Ook wat betreft de kwaliteit van onze leraren.

WMK voldoet altijd aan de laatste inspectie-eisen, aan zelfs meer dan dat.

WMK gaat uit van de systematiek die bekend staat als de PDCA-cyclus, de zogenaamde Deming-cirkel. Op doelgerichte wijze ontwikkelen van de school en de medewerkers veronderstelt het systematisch nemen van de volgende stappen:

  • Plan (P): Vaststellen van de doelen van de school (en de medewerkers).
  • Do (D): De doelen in de praktijk realiseren.
  • Check (C): Controleren of de doelen in voldoende mate gerealiseerd worden.
  • Act (A): Wat goed gaat vasthouden (borgen) en verbeteringen realiseren