Over de Horizon

De Horizon, 'n goede basis

Basisschool “De Horizon” is een van oorsprong katholieke basisschool met een open karakter. Niemand wordt uitgesloten op grond van geloofsovertuiging, ras of sekse. Wij gaan proberen onze identiteit inhoud te geven en laten onze kinderen kennismaken met andere geestelijke stromingen.

Sfeer, kwaliteit en openheid zijn onze uitgangspunten.


Sfeer

In een rustige, ordelijke, respectvolle en gezellige sfeer voelen kinderen en volwassenen zich thuis, stellen zich open en komen tot ontplooiing.
Het creeëren van een dergelijke sfeer vraagt ’n inspanning van eenieder.


Kwaliteit

Het is fijn om te werken in een kwalitatief goede “omgeving”. Dat betekent voor ons: goede lesmaterialen, ’n goed gebouw, goede leerkrachten, goede samenwerking met onze ouders en instanties die ons onderwijs positief kunnen ondersteunen, geen genoegen nemen met makkelijke succesjes maar jezelf en de ander durven uitdagen om het beste uit jezelf te halen.

Het begrip “goed” is relatief en staat daarom gedefinieerd per beleidsterrein en maakt deel uit van ons cyclisch proces t.b.v. kwaliteitszorg.


Openheid

We staan open voor meningen en opvattingen van anderen, voor ontwikkelingen op diverse terreinen. We luisteren graag naar ’n ander want ieder mens heeft zijn verhaal; we durven ons open te stellen voor derden. Niemand van ons heeft immers de wijsheid in pacht.


Sleutelwoord is “betrokkenheid”

Kwalitatief goed onderwijs wordt naar ons idee vormgegeven vanuit het begrip betrokkenheid. Wanneer kinderen en leerkrachten tot het uiterst betrokken zijn op hun activiteit dan is er sprake van ontwikkeling. Betrokkenheid laat zich waarnemen door een aangehouden, geconcentreerd en tijdvergetend bezig zijn. Als een kind betrokken bezig is, richt het zich volledig op de activiteit, stelt het zich helemaal open om het doel te bereiken, gaat het met energie aan de slag en ervaart het een grote mate van voldoening als het doel bereikt is. Kinderen zijn in staat tot deze intense manier van omgaan met een activiteit omdat datgene wat ze doen voor hen betekenis heeft, omdat het past in hun behoefte-patroon en omdat het activiteiten zijn die een nieuwe uitdaging vormen op datgene wat ze al kunnen. Ons motto:

"De Horizon, ’n goede basis"