Medezeggenschapsraad

 

De medezeggenschapsraad (MR) is in zekere zin de ondernemingsraad van de school

Ouders en personeel zijn in de MR vertegenwoordigd. Het advies- of instemmingsrecht wordt geregeld in de Wet medezeggenschap op scholen (2006).

Door middel van dit advies- en instemmingsrecht kan de MR dus haar invloed uitoefenen op het door de school en het schoolbestuur voorgestelde beleid.

De MR vergadert 6 keer per jaar en de vergaderingen zijn openbaar. De data worden vermeld in de maandelijkse nieuwsbrief en op Isy. Het verslag van de vergaderingen kunt u vinden in een klapper in de hal en worden op ISY geplaatst.

Mailadres: mr@bsdehorizon.nl

De medezeggenschapsraad bestaat uit 4 personen (2 gekozen ouders en 2 teamleden).

Leden van de Medezeggenschapsraad:

 

ouders:

  • Mirel van de Laar
  • Nieke Reinders

team:

De directie heeft een adviserende rol

Foto 2018.jpg